Boost Your Lifestyle


Få in hälsan i din livsstil

 

 

Få in hälsan i din livsstil

Med Boost Your Lifestyle kan du få in hälsan i din livsstil med ett långsiktigt livsstilsupplägg. Du har provat många gånger att köpa gymkort eller gjort något annat på egen hand och aldrig lyckas att behålla varken ett regelbunden aktiv liv eller ideal vikt. Du känner dig vilsen med alla olika rekommendationer för motion/träning och alla olika dieter som finns ute i samhället. Du vill hitta en lösning men vet inte vad du ska välja.

Det du ska välja är att hitta en väg som leder dig till att få in hälsan i din nuvarande livsstil. För det krävs det att du ser över din nuvarande livsstil och se om du kan få in motion, träning och sund kosthållning i det. Oftast glömmer man bort att vår livsstil har byggts av väldigt starka vanor som vi har lagt på oss under många år och dessa vanor kan aldrig ersättas snabbt utan att ha en längre process för att förändra dem.

Där du kan känna dig laddad med energi och känna ett välmående. En ny livsstil behöver inte vara antingen eller utan kan vara både och. Det handlar om att ha kunskap och förståelse för vad som ger mig rätt balans i livet. Det behövs balans mellan arbetskrav och belöning, mellan näringsrik mat och godsaker, mellan matmängd och motion, mellan rörelse och stillhet och mellan stress, träning, sömn och återhämtning.

För att öka förutsättningarna för din hälsa och livsstil, för att du skall lägga din hälsa på rätt nivå och inte tappa kraften på vägen, jobbar vi också med upplägg av kost, återhämtning och mental träning och coachar dig hela vägen mot ditt mål.

 

Med Boost Your Lifestyle blir det verklighet

Boost Your Lifestyle är ett helhetstäckande livsstilsprogram i 6 till 12 månader med tillgång till en coach som lyssnar på dig och hjälper dig att hitta rätt strategi och planering för att lyckas med din nya livsstil. Beroende på dina förutsättningar och var du just nu befinner dig i livet skapas ett individuellt anpassad livsstilsprogram som tar hänsyn till ditt livspussel, motionsvanor, träningsvanor, kostvanor och din målsättning för din framtida hälsa.

Din coach kommer även att hjälpa dig att strukturera och planera dina olika motion- och träningsupplägg samt lägga upp träningsprogram för alla de olika delar du behöver. I programmet har du tillgång till träningsappar, aktivitetsmätare och pulsbaserad träning där både du och din coach ser alla framsteg du gör. Du får också hjälp med hur du ska äta rätt för att nå ditt mål, återhämta dig på bästa sätt och hjälp med motivationen när orken och lusten tryter.

I programmet ges det olika föreläsningar i form av individuella möten eller gruppmöten.

Boost Your Lifestyle program är uppbyggd av vår långa erfarenhet och beprövad forskning inom individuella hälsofrämjande åtgärder för att uppnå bättre livsstil i hälsa.

 

Vad behöver du för att lyckas?

Tester

För att kunna lägga upp aktivitetsprogram eller träningsprogram och träningsplanering i relation till det mål du har måste vi först ta reda på din kapacitet. Det gör vi med olika tester, relevanta för din motionsform eller träningsform. Då har vi också ett utgångsvärde vi kan jämföra med när vi följer din utveckling. Vi tar också reda på var i livet du befinner dig och vilka utrymmen det finns för att motionera/träna och utveckla din prestation för att kunna lägga din motion/träning, kost och återhämtning på rätt nivå.

 

  • Livsstilsprofil, konditiontstest, vilopulstest, styrketest, rörlighetstest, vägning med impedansmätare, mätning med måttband, matdagbok

 

Motions eller träningsupplägg och individuell coaching

Med din målbild och dina testresultat som utgångspunkt lägger vi upp en aktivitetsplanering med månadsplan, veckoplan och dagsplan. Vi gör allt från vardagsmotionsplanering till träningsprogram för styrka, uthållighet och rörlighet utefter vad du behöver. Och vi ser till att du äter rätt och har en fullgod återhämtning. Detta periodiseras efter ditt livspussel och anpassas efter din utveckling. Utvecklingen följer vi kontinuerligt med onlineverktyget Polar Coach, Polar Flow och Polar Beat och du får tillgång till rapporter och statistik för din utvecklingskurva. Där kan se hur du belastar dig när du tränar och hur din kropp svarar på träningen.
Under Boost Your Lifestyle aktivitetsperiod har du tillgång till 22 eller 44 träningstillfällen med din coach fördelat på de sex eller tolv månader du valt. På de gemensamma tillfällena får du hjälp med individuell träning och coaching inriktat mot prestationsutveckling på alla olika delarna som hänger samman för din utveckling; träning, kost, återhämtning och motivation.
Under hela perioden har du tillgång till din coach för frågor och feedback om din utveckling via mail, sms eller samtal.

  • Aktivitetsplanering: få in motion/träning i livsstilen
  • Kost: planering av kost för träningsfria dagar. Kost för träningsdagar. Rätt mängd mat för att öka förutsättningar till sina egna mål exempelvis viktminskning
  • Träningsprogram: kondition, uthållighet, styrka, rörlighet och koordination
  • Träning: individuellt eller i grupp
  • Återhämtning: återhämtningspass, planering av sömn, avslappningsträning
  • Mental rådgivning: målsättning, målbild, motivation för prestation
  • Individuell coaching: möten och kontinuerlig kontakt via mail eller telefon

 

Boost Your Lifestyle innehåller allt detta:

livsstil-info