Prestationsprogrammet 6-12 mån


Höj din prestation

 

 

Ta din träning till nästa nivå

Med Prestationgsprogrammet kan du utvecklas som idrottare eller motionär och ta din träning till nästa nivå. Det kan vara att exempelvis bli en snabbare fotbollsspelare, mer explosiv handbollsspelare, förbättra ditt personbästa på Göteborgsvarvet eller genomföra en Ironman.

 

Vi ser många gånger att det som saknas för att prestera det man vill är en god träningsplanering, träna rätt sak vid rätt tillfälle och att få hjälp att träna på det man verkligen behöver dvs träning specifik mot din idrott eller motionsform baserad på regelbundna tester och utvärdering.

 

För att öka förutsättningarna för din träning och prestation, för att du skall lägga din träning på rätt nivå och inte tappa kraften på vägen, jobbar vi också med upplägg av kost, återhämtning och mental träning och coachar dig hela vägen mot ditt mål.

Med Prestationgsprogrammet blir det verklighet

Prestationgsprogrammet är ett helhetstäckande träningsupplägg i 6 till 12 månader med tillgång till en coach som hjälper dig planera ditt träningsupplägg och lägga upp träningsprogram för alla de olika delar du behöver. Du får också hjälp med hur du ska äta rätt för att nå ditt mål, återhämta dig på bästa sätt och hjälp med motivationen när orken och lusten tryter.

 

Vad behöver du för att utvecklas?

Tester

För att kunna lägga upp träningsprogram och träningsplanering i relation till det mål du har måste vi först ta reda på din kapacitet. Det gör vi med olika tester, relevanta för din idrott eller motionsform. Då har vi också ett utgångsvärde vi kan jämföra med när vi följer din utveckling. Vi tar också reda på var i livet du befinner dig och vilka utrymmen det finns för att träna och utveckla din prestation för att kunna lägga din träning, kost och återhämtning på rätt nivå.

  • Maxpulstest, tröskelspulstest, vilopulstest, konditionstest, styrketest, rörlighetstest, idrottsspecifik screening, vägning med impedansmätare, matdagbok, livsstilsprofil

 

 

Träningsupplägg och individuell coaching

Med din målbild och dina testresultat som utgångspunkt lägger vi upp en träningsplanering med årsplan, månadsplan, veckoplan och dagsplan. Vi gör träningsprogram för styrka, uthållighet, rörlighet, koordination (teknik) och snabbhet utefter vad du behöver. Och vi ser till att du äter rätt och har en fullgod återhämtning. Detta periodiseras efter säsong och anpassas efter din utveckling. Utvecklingen följer vi kontinuerligt med onlineverktyget Polar Coach, Polar Beat och Polar Flow och du får tillgång till rapporter och statistik för din utvecklingskurva. Där kan se hur du belastar dig när du tränar och hur din kropp svarar på träningen.

 

Under Prestationgsprogrammet träningsperiod har du tillgång till 22 eller 44 träningstillfällen med din coach fördelat på de sex eller tolv månader du valt. På de gemensamma tillfällena får du hjälp med individuell träning och coaching inriktat mot prestationsutveckling på alla olika delarna som hänger samman för din utveckling; träning, kost, återhämtning och motivation.

 

Under hela perioden har du tillgång till din coach för frågor och feedback om din utveckling via mail, sms eller samtal.

  • Träningsplanering: formtoppning
  • Träningsprogram: kondition, uthållighet, styrka, rörlighet, koordination (teknik), snabbhet
  • Träning: individuellt eller i grupp
  • Kost: planering av kost före, under och efter träning. Kost för tävling. Rätt mängd mat för optimerad prestation
  • Återhämtning: återhämtningspass, planering av sömn, avslappningsträning
  • Mental rådgivning: målsättning, målbild, motivation, tävlingsnerver, motivation för prestation
  • Individuell coaching: möten och kontinuerlig kontakt via mail eller telefon

 

Välj ditt Boost Your Performance program

 

Handboll       Fotboll       Löpning