Fysträning


Kunskap om fysisk träning har utvecklats

Kunskapen om fysisk träning för barn har på senare tid utvecklats i snabb takt och idag vet vi mycket om vad som är bra träning för både barn och ungdomar. En utmaning består i att överföra kunskap och vetenskapliga rön till praktiskt verksamma tränare och ledare som dagligen arbetar med unga människor. Detta material, en bok samt filmade övningar på webben, är ett bidrag till detta.

Utgå ifrån barn och ungdomars förutsättningar och behov

Idrott som bygger på barns och ungdomars behov och förutsättningar innebär att såväl belastningsnivå som innehåll i träningen skall anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar, inte minst biologiska ålder. Detta förutsätter att tränare och ledare har de kunskaper om barns och ungdomars utveckling som krävs för att kunna välja rätt träningsmetoder och former.

Materialet ger dig kunskapen och verktygen

Förhoppningen är att detta material ger dig som tränare rätt kunskap och bra verktyg vilket kommer bidra till att fler barn börjar idrotta och uppleva den glädje som allsidig och åldersanpassad idrott skänker.

Kommentera