Tester


Att tävla i sin idrott innebär att förbereda sig väl i god tid innan idrottssäsongen startar. Innan försäsongsträning börjar bör varje idrottare screenas för att bedömma dess hälsa, livsstil och fysiska tillstånd. Skador från föregående säsong bör bedömas för att säkerställa full återgång igen för att medverka i sin idrott. Om en idrottare är skadad under säsongen bör den åter screenas för att bedöma om idrottaren är lämplig nog att återvända idrotta i sin idrottsgren. Målet med screening är att förebygga framtida skador och höja deras prestationsförmåga i sin idrott.

Vad är screening?
Screening identifierar idrottare som löper risk för skador och identifierar även faktorer som gör idrottaren mer benägen att skada sig. Den kan mäta din fysiska status och sedan hjälpa dig att prestationshöja din idrottsgren eller position i laget.

Informationen som samlats ifrån en screening kan användas för att utvärdera nuvarande träningsprogram och utveckla nya träningsprogram som är riktade mot idrottarens individuella svagheter. Testets resultat ger oss en bas för att senare kunna jämföra det med uppföljningstestet.

En typisk fysisk screening av idrottare inkluderar mätning av :
• hållning
• gånganalys
• muskellängd och ledflexibilitet
• funktionella idrotts tester

För de flesta idrottsklubbar och idrottare som omfattas av screening av de tre första punkterna som anges ovan så anses de vara tillräckliga för att ge värdefull information för träning och prestation. På hög presterare eller elitnivå, kan funktionella idrotts tester t. ex. innehålla tester av styrka, snabbhet och anaerobisk power.

Även en vanlig screening på hållning och muskelspänning/muskelsvaghet kan vara till stor nytta för ett juniorlag eller motionär som inte anser sig själv vara en ”atlet”.

Det är allmänt accepterat att de idrottare som är ”balanserad” från vänster till höger sida, överkropp till underkropp och framifrån och bakifrån ska kunna prestera genom deras egna potential. Många idrottsstudier har rapporterat att stela muskelgrupper och leder kan göra att muskler, senor, ligament och även benvävnad kan leda till stressiga fysiska belastningar. Med tiden kan inflammation uppstå eller så kan belastning leda till trauma och skada.

Den fysiska bedömning
En fysisk bedömning ska göras för att identifiera faktorer som kan sätta idrottaren i för stor risk för belastningsskador. Bedömningen bör testa styrka, flexibilitet, balans, anatomiska och biomekaniska avvikelser. Att mäta snabbhet, uthållighet, agility, kroppssammansättning, styrka och power kan också ge användbar information för att identifiera eventuella förändringar eller förbättringar av idrottaren.

Uppföljning av screening
En schemaläggning av en uppföljning av screening ska göras vid en lämplig tidpunkt för att se till att idrottaren får rätt återkommande bedömning. Om en grundlig försäsongs screening är gjord så är en uppföljning mitt i säsongen mycket lämpligt. Efter att ha samlat in all data jämför man sedan uppföljningens information med den första screeningen för att kunna mäta förbättringar och tränings effekter.

Är du intresserad av en screening? Kontakta oss här!

Kommentera