PROFFS Metoden


PROFFS METODEN FOTBOLL ger alla tränare, ledare och spelare en utmanande fotbollsutbildning anpassad efter spelarnas fysiska, biologiska och psykologiska mognad.

Den bygger på nyskapande och moderna fotbollsmetoder för att utmana och förbättra kroppens fysiska egenskaper samt förbättra hjärnans kapacitet och beslutsfattandet. Spelarna utmanas i komplexa övningar som är avsedda att främja spelförståelse, teknik, koncentration och fysik.

Johan Cruyff sade en gång att fotboll är ett spel som du spelar med din hjärna, att fotboll är en konisk lek och behöver utbildning av perception – både det perifera seendet och split vision. Spelaren behöver veta i förväg hur den ska placera bollen i en viss vinkel samtidigt som den är medveten om sin egen rytm, synkronisering och kroppsrörelse. Varje upprepning av samma situation kräver reflektion.

De länder som har applicerat moderna fotbollsmetoder med fantastiskt resultat är Spanien, Belgien, Holland och Tyskland. I t. ex. Spanien lär de sig fotboll genom ett spel-baserat tillvägagångssätt för att hjälpa till att utveckla spelarnas förståelse för tid och rum samt god teknik. Man lär inte ut fotboll genom enkla fotbollsövningar eftersom man anser att övningar inte lär spelarna spelförståelse och spelteknik samtidigt.

I framtiden kommer vi att behöva fotbollsspelare som besitter förmågan att spela i sitt huvud flera olika spelalternativ innan de får bollen för att sedan göra rätt beslut. Därför har PROFFS METODEN skapas för att höja fotbollskompetensen hos tränarna som i sin tur utbildar med bättre träningsmetoder alla fotbollsspelare som finns hos er förening.

PROFFS METODEN är uppdelad i fyra olika stadier som innehåller färdig material i form av övningar, videos och länkar till internet.

  • Första stadiet är för killar upp till 12 år, tjejer upp till 11 år
  • Andra stadiet är för killar (12 år – 16 år), tjejer (11 år – 15 år)
  • Tredje stadiet är för juniorer och utvecklingsspelare, killar (16–23 år), tjejer (15–21 år)
  • Fjärde stadiet är för seniorer och elit, killar (24 år – ), tjejer (22 år – )

Liksom framstående utländska fotbollsländer behöver vi i Sverige också ta steget vidare för framtidens fotboll. Vi måste tänka bredare när vi lägger upp och planerar träningen och låta spelförståelse och spelteknik bli en del av den fysiska träningen. Då får vi dynamiska spelare och framgångsrik fotboll.

För nytänkande och framgångsrik fotboll!

Mauricio Alvarez